JÄRGMINE VÕISTLUS: Eesti SUP karikasarja 4. etapp / 20.08.2022 / Kääriku

1. etapp VILJANDI

Imeline Viljandi ootab kõiki aerulauahuvilisi esimesele osavõistlusele juunikuu esimesel laupäeval.
Võistlus toimub Viljandi Hansapäevade spordiprogrammi raames.

Võistlema on oodatud igal tasemel SUP huvilised!

04.06.2022 – TEHNILINE SÕIT | KESTVUSSÕIT

VÕISTLUSE ÜLDINFO

TEHNILINE SÕIT

Toimub 850 m pikkusel 4 pöördega ringil, mida läbitakse vastavalt võistlusklassile 1 kuni 3 korda sõidu jooksul. Mitme ringi läbimiseks tuleb esimese ja teise ringi lõpus joosta koos lauaga ümber kaldal asetseva lipu. Start ja finiš on tähistatud lipuga ning rannastart toimub ühel joonel.

KESTVUSSÕIT

Toimub 1,5 km pikkusel 4 poiga ringil, mida läbitakse vastavalt võistlusklassile 1-3 korda sõidu jooksul. Mitme ringi läbimiseks suundutakse 4. poi juurest uuesti ringile.
Viimasel ringil tullakse 4. poi juurest kaldale ning finišeeritakse kaldal asuva lipu juures.

DISTANTSID JA KLASSID

 • PRO
  • TEHNILINE – 3 ringi
  • KESTVUSSÕIT – 3 ringi
 • HARRASTAJAD
  • TEHNILINE U13, U16 – 1 ring
  • TEHNILINE kõik teised – 2 ringi
  • KESTVUSSÕIT U13, U16 – 1 ring
  • KESTVUSSÕIT kõik teised – 2 ringi

AJAKAVA

04.06.2022  AJAKAVA (täiendamisel)
10:30 – 11:00 Kohaloleku kinnitamine, stardinumbrite väljastus, järelregistreerimine
11:15 Kohustuslik stardieelne koosolek
11:30 Tehniline sõit (lapsed + harrastajad)
12:00 Tehniline sõit (PRO)
12:30 Pikk maa (lapsed + harrastajad)
13:15 Pikk maa (PRO)
14:30 Diplomite üleandmine

 

RADA

TULEMUSED / 1. ETAPP VILJANDI

Nimi Võistlusklass Klubi Punktide summa Koht klassis Etapi/ Klubi punkte
Stella Sabur U16T RTG Spordiklubi 2 1 1
Marken Mangelsoo U16P Pirita Surfiklubi 4 1 2
Jost Heero U16P Superheero 2 2 1
Andreas Jermolajev U13P RTG Spordiklubi 2 1 1
Joosep Tammemäe PRO M Team Suppy / Viljandi Aerutamisklubi 13 1 7
Vjatšeslav Jermolajev PRO M RTG Spordiklubi 13 2 6
Rein Lehtmets PRO M RTG Spordiklubi 8 3 5
Janno Rütter PRO M Supster 8 4 4
Mikk Mihkel Vaabel PRO M Team Suppy / Viljandi Aerutamisklubi 8 5 3
Imre Heero PRO M Superheero 4 6 2
Kaupo Õllek PRO M Supster 2 7 1
Ülle Tarre N41+ RTG Spordiklubi 2 1 1
Priit Vakmann M46+ RTG Spordiklubi 2 1 1
Keiu Vakmann HARRASTAJAD N RTG Spordiklubi 6 1 3
Eve Külasalu HARRASTAJAD N Team Suppy / Viljandi Aerutamisklubi 3 2 2
Pritta Paadik HARRASTAJAD N Pirita Surfiklubi 3 3 1

KLUBIDE ARVESTUS / 1. ETAPP VILJANDI

Klubi Punktide summa
RTG Spordiklubi 18
Pirita Surfiklubi 3
Superheero 3
Team Suppy / Viljandi Aerutamisklubi 12
Supster 5

VÕISTLUSDISTANTSIDE ÜLDKIRJELDUS

Sprint

Distants: kuni 250 m
Start: veekogul ühelt joonelt, rannast joostes või veest laual istudes

Sprindisõidul läbitakse sirgjooneliselt stardi- ja finišijoont tähistavate märgiste vaheline võistlusdistants.

Tehniline sprint

Distants: kuni 500 m
Start: veekogul ühelt joonelt, rannast joostes või veest laual istudes

Tehnilisel sprindil läbitakse kuni kahe poipöördega võistlusdistants.

Tehniline sõit

Distants: 500 m – 5 km
Start: veekogul ühelt joonelt, rannast joostes või veest laual istudes

Tehnilise sõidu raames läbitakse üks või enam korda võistlusrada, mis sisaldab päri- või vastupäeva pöördeid ümber tähistuse. Mitut ringi sisaldav rannastardiga võistlus võib sisaldada jooksmist koos SUP lauaga ümber maismaal asuva objekti.

Kestvussõit

Distants: 1 km – 5 km
Start: veekogul ühelt joonelt, rannast joostes või veest laual istudes

Kestvussõidu rada võib sisaldada üht või enamat pööret, kuid pööretevaheline distants on oluliselt pikem kui sprindi puhul. Põhirõhk on vastupidavusel, mitte niivõrd tehnilisel osavusel.

Maraton

Distants: 5 km – 35 km
Start: veekogul ühelt joonelt, rannast joostes või veest laual istudes

Maratondistantsi start antakse üldjuhul veekogul tähistatud stardijoonelt ühisstardina ning sõit võib sisaldada ümber tähiste või maamärkide tagasipöördeid.

Eesti SUP CUP ÜLDJUHEND 2022

Sarja eesmärk on pakkuda harrastajatele ning tegevsportlastele võimalust võistlemiseks erinevates aerulauasõidu formaatides läbi hooaja. Sari on ellu kutsutud aerulauaga sõitmise kui spordiala propageerimiseks ning julgustab tegelema igas vanuses huvilisi läbi paindlike võistlusreeglite pakkudes võistlusklassiti erinevaid võimetekohaseid distantse. Osalejate kuulumine spordialaliitudesse või klubidesse ei ole kohustuslik. Karikasari korraldatakse Eesti Aerutamisföderatsiooni (EAF) egiidi all koostöös kohalike spordiklubide ja -seltsingutega.

Sarja kokkuvõttes peetakse eraldi individuaalset ja klubide (seltsingute, sõpruskondade) arvestust. Klubide punktiarvestusse lähevad kõikide etappide tulemused, individuaalselt 3 parima etapi tulemused.

Etappide võistlusformaat kinnitatakse korraldajate poolt etapi võistlusjuhendis.

Kõik võistlused viiakse läbi üldjuhendi ja konkreetse võistlusjuhendi alusel, järgides EAF-i ohutus- ja käitumisreegleid võistlejatele.

Klubide arvestuses toovad punkte oma koduklubi/seltsingu määratlenud osalejad. Klubilise kuuluvuseta võistlejad ei osale klubi punktide aasta koondarvestuses, kuid nende tulemus kajastub individuaalarvestuses. Klubid koguvad punkte kõigis üldjuhendiga määratud vanuse ning võistlusklassides. Printsiibiks on see, et mida osavõturohkem on võistlusklass, seda enam on võimalik punkte saada, kuid samas ei oleks ebavõrdses olukorras väiksemad klubid.

Punktisüsteem
Igas vanuse- ja võistlusklassis jagatakse punkte järgnevalt:
1) Kui võistlusklassis osaleb 10 või enam võistlejat, jagatakse kohapunkte saavutatud koha alusel klassis: 1. koht – 10 p, 2. koht – 9 p. … 10. koht – 1 p.
2) Kui klassis osaleb alla 10 võistleja, siis 1. koht saab nii palju punkte, kui palju on klassis võistlejaid, 2. koht saab ühe punkti vähem jne. Klubilise kuuluvuseta võistlejaid ei loeta osalejate üldarvu sisse klubide punktiarvestuses.
3) Igast võistlusklassist toovad oma klubile punkte kuni kolm parimat võistlejat.
4) Klubi punktisumma kumuleerub võistlusklasside 3 parima võistleja individuaalsete kohapunktide alusel.
5) Individuaalarvestuse karikasarja 3 parimat selguvad hooaja arvestuse kokkuvõtte tulemusena, kui osaletud on vähemalt 2 etapil. Kui võistlusklassi osavõtjate arv on väiksem kui 4, antakse välja ainult esikoha karikas.
6)
Ühel etapil toimuvate eri distsipliinide raames saavutatud kohapunktid liidetakse ning punktide summast kujunevad etapi võistlusklassi positsioonid. Sama hulga summaarsete punktide korral on prioriteetsem pikema võistlusdistantsi raames saavutatud koht.
Näiteks kui võistleja A kogub 3 punkti 200 m sprindilt, 5 punkti 10 km maratonilt ning võistleja B kogub 5 punkti 200 m sprindilt ning 3 punkti 10 km maratonilt, siis võistlejate lõikes on parema tulemuse saavutanud võistleja A.
Osavõistluste kohapunktide jaotus toimub samamoodi nagu etapi arvestuses – kui võistlusklassis osaleb 10 või enam võistlejat, jagatakse kohapunkte saavutatud koha alusel klassis: 1. koht – 10 p, 2. koht – 9 p. … 10. koht – 1 p. Väiksema arvu osalejate korral saab 1. koht punkte vastavalt võistlusklassi osalejate arvule.

Klubiline või võistkondlik kuuluvus peab olema määratletud kandega võistlusele registreerimisel.

Aastaarvestus
1) Individuaalne arvestus: Aastatulemuse arvestamisel läheb 4-etapilise võistlussarja puhul arvesse 3 parima etapi tulemused. Võrdsete aasta kokkuvõtte etapipunktide korral eelistatakse kõrgema üldkoha arvutamisel esmalt enim esikohti saavutanud võistlejat, ka selle võrdsuse korral enam teisi kohti saavutanud võistlejat jne.
2) Klubide arvestus: klubi aastaarvestuse punktisumma kumuleerub osalejate individuaalsete kohapunktide alusel, kõikide etappide summana. Klubi saab etapipunkte kuni 3 oma parima võistleja eest, võistlusklassi kohaselt. Klubiline kuuluvus, mis määratletakse esimesel osalemisel, kehtib hooaja lõpuni ning ei ole hooaja jooksul muudetav. Üks võistleja saab kuuluda ühte klubisse.

Vanuseklassid
Vanuseklassid on määratud osaleja tegeliku vanusega 01. jaanuari seisuga.

Pro: M (mehed 18+ eluaastat), N (naised 18+ eluaastat);

Harrastajad: U13 P,T; U16 P,T; U18 P,T; Mehed (18-45), Naised (18-40), Masters (mehed 46+ k.a), Divas (naised 41+ k.a).
Hooaja esimesel võistlusel määratletud võistlusklassi hooaja jooksul muuta ei saa.

Varustus
Lubatud on kasutada ainult ühe labaga aeru.

Pro klassis on lubatud kõik aerulaudade tüübid ja mudelid, kuid laua lubatud maksimaalne pikkus mõõdetuna mööda pealispinda ei tohi ületada 14` (4,25m).

Harrastajate klassis on lubatud pumbatavad aerulauad maksimaalse pikkusega kuni 14` ning jäigad lauad pikkusega kuni 12`6“ (k.a.).

Masters ja Divas klassides lubatud kõik tüübid ja mudelid, kuid laua lubatud maksimaalne pikkus mõõdetuna mööda pealispinda ei tohi ületada 14` (4,25m).

Osavõtutasud
Osavõtutasud määratakse iga etapi juhendis.

Autasustamine
SUP CUP etappidel autasustatakse klasside 3 parimat individuaalvõistlejat diplomiga. Aasta kokkuvõttes autasustatakse klasside kolme paremat diplomi, karika ja esemelise auhinnaga, kui võistlusklassis osales vähem kui 4 võistlejat antakse välja ainult esikoha karikas. Kolme paremat klubi/võistkonda autasustatakse aasta kokkuvõttes karika ja esemelise auhinnaga.