JÄRGMINE VÕISTLUS: Eesti SUP karikasarja 4. etapp / 20.08.2022 / Kääriku

2. etapp PÜHAJÄRVE

Teine osavõistlus toimub aerutajatele traditsioonilise Pühajärve aerutamisregati raames.
Võistlema on oodatud igal tasemel SUP huvilised!

09.07.2022 – SPRINT | KESTVUSSÕIT

VÕISTLUSE ÜLDINFO

SPRINT

Toimub 200 meetri pikkusel pöördega distantsil. Start ja finiš asuvad lipuga tähistatult rannas, rannastart toimub ühel joonel ning võistlejad peavad finišeeruma aer käes. SUP laud võib teisi võistlejaid takistamata jääda vette. Võistlusdistants on kõigis võistlusklassides 200 meetrit.

KESTVUSSÕIT

Toimub ühiselt koos põhisõiduga teise stardirivina võistluspaatide taga. Lühema distantsi läbijad sõidavad 1500 m pikkuse ringi ümber Sõsarsaarte ning pikema distantsi läbijad 5000 m pikkuse ringi ümber Kloostrisaare. Start ja finiš on tähistatud poidega ning asuvad vees.

DISTANTSID JA KLASSID

 • PRO
  • SPRINT – 200 m
  • KESTVUSSÕIT – 5000 m (Kloostrisaare ring)
 • HARRASTAJAD
  • SPRINT (kõik klassid) – 200 m
  • KESTVUSSÕIT U13, U16 – 1500 m (Sõsarsaarte ring)
  • KESTVUSSÕIT kõik teised – 5000 m (Kloostrisaare ring)

AJAKAVA

09.07.2022  AJAKAVA (täiendamisel)
13.30 – 14.00 Kohaloleku kinnitamine, stardinumbrite väljastus, järelregistreerimine
14.15 Kohustuslik stardieelne koosolek
14.30 Sprint 1. start 
14.45 Sprint 2. start
15.30 1500 m  (lapsed U13, U16)
16.00 5000m (PRO, harrastajad, U18)
 u 18.00 Diplomite üleandmine

 

RADA

Karikasarja korraldustiim

EAF
Suppy
Supster

Toetajad

Viljandi linn
425PRO
Decathlon Latvia

TULEMUSED / 2. ETAPP PÜHAJÄRVE RG

KLUBIDE ARVESTUS / 2. ETAPP PÜHAJÄRVE RG

Klubi Punktide summa
Team Suppy / Viljandi Aerutamisklubi 19
RTG Spordiklubi 14
Supster 10
Karusport 1
Column 1 Column 2
Column 1 Value Column 2 Value

VÕISTLUSDISTANTSIDE ÜLDKIRJELDUS

Sprint

Distants: kuni 250 m
Start: veekogul ühelt joonelt, rannast joostes või veest laual istudes

Sprindisõidul läbitakse sirgjooneliselt stardi- ja finišijoont tähistavate märgiste vaheline võistlusdistants.

Tehniline sprint

Distants: kuni 500 m
Start: veekogul ühelt joonelt, rannast joostes või veest laual istudes

Tehnilisel sprindil läbitakse kuni kahe poipöördega võistlusdistants.

Tehniline sõit

Distants: 500 m – 5 km
Start: veekogul ühelt joonelt, rannast joostes või veest laual istudes

Tehnilise sõidu raames läbitakse üks või enam korda võistlusrada, mis sisaldab päri- või vastupäeva pöördeid ümber tähistuse. Mitut ringi sisaldav rannastardiga võistlus võib sisaldada jooksmist koos SUP lauaga ümber maismaal asuva objekti.

Kestvussõit

Distants: 1 km – 5 km
Start: veekogul ühelt joonelt, rannast joostes või veest laual istudes

Kestvussõidu rada võib sisaldada üht või enamat pööret, kuid pööretevaheline distants on oluliselt pikem kui sprindi puhul. Põhirõhk on vastupidavusel, mitte niivõrd tehnilisel osavusel.

Maraton

Distants: 5 km – 35 km
Start: veekogul ühelt joonelt, rannast joostes või veest laual istudes

Maratondistantsi start antakse üldjuhul veekogul tähistatud stardijoonelt ühisstardina ning sõit võib sisaldada ümber tähiste või maamärkide tagasipöördeid.

Eesti SUP CUP ÜLDJUHEND 2022

Sarja eesmärk on pakkuda harrastajatele ning tegevsportlastele võimalust võistlemiseks erinevates aerulauasõidu formaatides läbi hooaja. Sari on ellu kutsutud aerulauaga sõitmise kui spordiala propageerimiseks ning julgustab tegelema igas vanuses huvilisi läbi paindlike võistlusreeglite pakkudes võistlusklassiti erinevaid võimetekohaseid distantse. Osalejate kuulumine spordialaliitudesse või klubidesse ei ole kohustuslik. Karikasari korraldatakse Eesti Aerutamisföderatsiooni (EAF) egiidi all koostöös kohalike spordiklubide ja -seltsingutega.

Sarja kokkuvõttes peetakse eraldi individuaalset ja klubide (seltsingute, sõpruskondade) arvestust. Klubide punktiarvestusse lähevad kõikide etappide tulemused, individuaalselt 3 parima etapi tulemused.

Etappide võistlusformaat kinnitatakse korraldajate poolt etapi võistlusjuhendis.

Kõik võistlused viiakse läbi üldjuhendi ja konkreetse võistlusjuhendi alusel, järgides EAF-i ohutus- ja käitumisreegleid võistlejatele.

Klubide arvestuses toovad punkte oma koduklubi/seltsingu määratlenud osalejad. Klubilise kuuluvuseta võistlejad ei osale klubi punktide aasta koondarvestuses, kuid nende tulemus kajastub individuaalarvestuses. Klubid koguvad punkte kõigis üldjuhendiga määratud vanuse ning võistlusklassides. Printsiibiks on see, et mida osavõturohkem on võistlusklass, seda enam on võimalik punkte saada, kuid samas ei oleks ebavõrdses olukorras väiksemad klubid.

Punktisüsteem
Igas vanuse- ja võistlusklassis jagatakse punkte järgnevalt:
1) Kui võistlusklassis osaleb 10 või enam võistlejat, jagatakse kohapunkte saavutatud koha alusel klassis: 1. koht – 10 p, 2. koht – 9 p. … 10. koht – 1 p.
2) Kui klassis osaleb alla 10 võistleja, siis 1. koht saab nii palju punkte, kui palju on klassis võistlejaid, 2. koht saab ühe punkti vähem jne. Klubilise kuuluvuseta võistlejaid ei loeta osalejate üldarvu sisse klubide punktiarvestuses.
3) Igast võistlusklassist toovad oma klubile punkte kuni kolm parimat võistlejat.
4) Klubi punktisumma kumuleerub võistlusklasside 3 parima võistleja individuaalsete kohapunktide alusel.
5) Individuaalarvestuse karikasarja 3 parimat selguvad hooaja arvestuse kokkuvõtte tulemusena, kui osaletud on vähemalt 2 etapil. Kui võistlusklassi osavõtjate arv on väiksem kui 4, antakse välja ainult esikoha karikas.
6)
Ühel etapil toimuvate eri distsipliinide raames saavutatud kohapunktid liidetakse ning punktide summast kujunevad etapi võistlusklassi positsioonid. Sama hulga summaarsete punktide korral on prioriteetsem pikema võistlusdistantsi raames saavutatud koht.
Näiteks kui võistleja A kogub 3 punkti 200 m sprindilt, 5 punkti 10 km maratonilt ning võistleja B kogub 5 punkti 200 m sprindilt ning 3 punkti 10 km maratonilt, siis võistlejate lõikes on parema tulemuse saavutanud võistleja A.
Osavõistluste kohapunktide jaotus toimub samamoodi nagu etapi arvestuses – kui võistlusklassis osaleb 10 või enam võistlejat, jagatakse kohapunkte saavutatud koha alusel klassis: 1. koht – 10 p, 2. koht – 9 p. … 10. koht – 1 p. Väiksema arvu osalejate korral saab 1. koht punkte vastavalt võistlusklassi osalejate arvule.

Klubiline või võistkondlik kuuluvus peab olema määratletud kandega võistlusele registreerimisel.

Aastaarvestus
1) Individuaalne arvestus: Aastatulemuse arvestamisel läheb 4-etapilise võistlussarja puhul arvesse 3 parima etapi tulemused. Võrdsete aasta kokkuvõtte etapipunktide korral eelistatakse kõrgema üldkoha arvutamisel esmalt enim esikohti saavutanud võistlejat, ka selle võrdsuse korral enam teisi kohti saavutanud võistlejat jne.
2) Klubide arvestus: klubi aastaarvestuse punktisumma kumuleerub osalejate individuaalsete kohapunktide alusel, kõikide etappide summana. Klubi saab etapipunkte kuni 3 oma parima võistleja eest, võistlusklassi kohaselt. Klubiline kuuluvus, mis määratletakse esimesel osalemisel, kehtib hooaja lõpuni ning ei ole hooaja jooksul muudetav. Üks võistleja saab kuuluda ühte klubisse.

Vanuseklassid
Vanuseklassid on määratud osaleja tegeliku vanusega 01. jaanuari seisuga.

Pro: M (mehed 18+ eluaastat), N (naised 18+ eluaastat);

Harrastajad: U13 P,T; U16 P,T; U18 P,T; Mehed (18-45), Naised (18-40), Masters (mehed 46+ k.a), Divas (naised 41+ k.a).
Hooaja esimesel võistlusel määratletud võistlusklassi hooaja jooksul muuta ei saa.

Varustus
Lubatud on kasutada ainult ühe labaga aeru.

Pro klassis on lubatud kõik aerulaudade tüübid ja mudelid, kuid laua lubatud maksimaalne pikkus mõõdetuna mööda pealispinda ei tohi ületada 14` (4,25m).

Harrastajate klassis on lubatud pumbatavad aerulauad maksimaalse pikkusega kuni 14` ning jäigad lauad pikkusega kuni 12`6“ (k.a.).

Masters ja Divas klassides lubatud kõik tüübid ja mudelid, kuid laua lubatud maksimaalne pikkus mõõdetuna mööda pealispinda ei tohi ületada 14` (4,25m).

Osavõtutasud
Osavõtutasud määratakse iga etapi juhendis.

Autasustamine
SUP CUP etappidel autasustatakse klasside 3 parimat individuaalvõistlejat diplomiga. Aasta kokkuvõttes autasustatakse klasside kolme paremat diplomi, karika ja esemelise auhinnaga, kui võistlusklassis osales vähem kui 4 võistlejat antakse välja ainult esikoha karikas. Kolme paremat klubi/võistkonda autasustatakse aasta kokkuvõttes karika ja esemelise auhinnaga.